Στο συγκεκριμένο πεδίο περιγράφονται οι ενέργειες δημοσιότητας και προβολής των δραστηριοτήτων του ΚΕΠΑ εκτός των Δελτίων Τύπου και της Παρουσίας του στα ΜΜΕ.
Oι ενέργειες παρουσιάζονται ανά ημερολογιακό έτος. Τις ενέργειες έως τις 31/12/2016 ο χρήστης μπορεί να τις αναζητήσει πατώντας εδώ.

Ενέργειες Δημοσιότητας (ομιλίες, επισκέψεις, συναντήσεις, συνέδρια, εκθέσεις,  κ.λ.π.)