Στο πλαίσιο δημοσιοποίησης και προβολής των δραστηριοτήτων του, το ΚΕΠΑ, διοργανώνει είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με την Πολιτεία (Υπουργεία, Περιφέρειες, Διαχειριστικές Αρχές, κ.λ.π.), καθώς και επιχειρηματικούς και αναπτυξιακούς Φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό εκδηλώσεις. Επίσης τα στελέχη του κατά καιρούς συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις Φορέων για θέματα άμεσου ενδιαφέροντός του.
Oι εκδηλώσεις που διοργανώνονται/συνδιοργανώνονται από το ΚΕΠΑ παρουσιάζονται ανά ημερολογιακό έτος. Τις εκδηλώσεις έως τις 31/12/2016 ο χρήστης μπορεί να τις αναζητήσει εισερχόμενος στην προηγούμενη έκδοση της ιστοσελίδας του ΚΕΠΑ (www.e-kepa.gr/2007-2013) πατώντας εδώ.

Εκδηλώσεις-Θεματικά Εργαστήρια (workshops)

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση