Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα  στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (Οικισμός Λήδα Μαρία, Κτήριο Ερμής εντός της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ).

Ιδρύθηκε το 1991 από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒBΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), με σκοπό την εφαρμογή και διαχείριση Eυρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων ή τμημάτων αυτών επ’ ωφελεία της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Η δημιουργία του ΚΕΠΑ, υπαγορεύτηκε, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την ανάγκη ύπαρξης ενός αξιόπιστου περιφερειακού φορέα, ο οποίος με την δραστηριότητά του θα βοηθούσε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον ευρύτερο χώρο της Βόρειας Ελλάδος στηρίζοντας με απτά αποτελέσματα την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Από το 1993 το ΚΕΠΑ δραστηριοποιείται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) Προγραμμάτων και Δράσεων πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

To 2011 το ΚΕΠΑ επέκτεινε την επιχειρησιακή του δράση στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την ΕΕ και πρόσφατα στην παροχή υπηρεσιών προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στους τομείς της μικροχρηματοδότησης (microfinance), του σχεδιασμού (design), της κοινωνικής οικονομίας(social economy), της καινοτομίας (innovation) και της επιχειρηματικής ανάπτυξης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (business growth).

Στην κατεύθυνση αυτή έχει δημιουργήσει και λειτουργεί υπό την ευθύνη του τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, microSTARS και το Hellenic Design Centre (ΗDC).

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση