Έντονο το ενδιαφέρον για τις μικροπιστώσεις από τις επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού κλάδου στο AgriBusiness Forum 2018