Απολογισμός θεματικών εργαστηρίων των Κέντρων “microSTARS” για το μήνα Ιανουάριο 2018