Α’ Κύκλος Εκπαίδευσης για Νέους Επιχειρηματίες Δίχως Σύνορα” από 2 έως 5 Ιουλίου 2018 από το ΚΕΠΑ