Εποικοδομητικό το Transnational Focus Group στο πλαίσιο του έργου CODES