Ιστορίες τοπικής επιχειρηματικότητας φιλοξενήθηκαν στην εκδήλωση δικτύωσης του ΚΕΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Remicro LOCAL