Συμμετοχή στελεχών του ΚΕΠΑ σε σειρά B2B συναντήσεων, στο πλαίσιο του έργου Design4Innovation, στην Αθήνα