Συμμετοχή του ΚΕΠΑ στην εκδήλωση «Αγωνιζόμαστε για να μείνουμε» στη Θεσσαλονίκη