Συμμετοχή του ΚΕΠΑ στην εκπαιδευτική ημερίδα «Το BitCoin και η τεχνολογία Blockchain»