Συμμετοχή του ΚΕΠΑ στη διακρατική συνάντηση του έργου CODES στην Ιταλία