Συμμετοχή του ΚΕΠΑ στο Career Fair 2018 που διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος