Συναντήσεις στελεχών του ΚΕΠΑ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έργου «Design4Innovation”