Διακρατική Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειριών διοργάνωσε το ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου RegionArts