Δημοσιότητα-Άλλες ενέργειες

23/11/2018

KEPA’s participation in the 2nd EoE of RegionArts, Eindhoven

The partner Baltan Laboratories organised the 2nd Exchange of Experience of RegionArts project entitled “Mapping Ecosystems”, in Eindhoven on 19th and 20th of November 2018. During […]
21/11/2018
Horizon 2020

Διεξαγωγή εργαστηρίου ανάπτυξης πιλοτικού προγράμματος, στο πλαίσιο του έργου CODIS

Εργαστήριο ανάπτυξης πιλοτικού προγράμματος στο πλαίσιο του έργου CODIS, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη στις 12 – 16 Νοεμβρίου 2018. Αυτή η 5ήμερη […]
21/11/2018
Horizon 2020

CODIS pilot setup meeting, 12th-16th November 2018, Thessaloniki

The CODIS project pilot-setup workshop took place at KEPA’s premises in Thessaloniki, on November 12th – 16th, 2018. This 5-days “Design Sprint” session focused on […]
12/11/2018

Συμμετοχή στην 1η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειριών του έργου Innova-FI, Βρυξέλλες

Το Δίκτυο Startup Περιφερειών Ευρώπης (Startup Europe Regions Network) διοργάνωσε την 1η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειριών με τίτλο «Αναλύοντας τα εργαλεία πολιτικής» στο πλαίσιο του έργου […]
05/11/2018

5th Interregional meeting of Design4Innovation project in Riga

On October 30th-31st 2018, KEPA’s European Programmes Department executives, together with 1 member of the National Stakeholder Group, participated in 5th partner meeting of the […]
31/10/2018

Στο AgriBusiness Forum 2018 το ΚΕΠΑ και οι μικροπιστώσεις ως εργαλεία για «ευφυείς» επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα

Στο AgriBusiness Forum 2018 που διοργανώνουν ο μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός Geo Routes Cultural Institute, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών και […]
28/10/2018

Συμμετοχή στην 1η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειριών του RegionArts, Μπολόνια

Ο εταίρος του έργου ASTER, διοργάνωσε την 1η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειριών με τίτλο «Αναλύοντας τα εργαλεία πολιτικής» στο πλαίσιο του έργου RegionArts, στην Μπολόνια στις 2 […]
28/10/2018

KEPA’s participation in the 1st EoE of RegionArts, Bologna

ASTER organised the first Exchange of Experience ‘Analysing Policy Instruments’ within the RegionArts project in Bologna on 02 and 03 October for nearly 30 people. The Exchange of Experience focused […]
10/07/2018

RegionArts Kick-off Meeting

‘Enhancing SME growth by the integration of Artists in ICT projects’ organised its kick-off meeting last week. In Brussels the 8 partners met for the […]
10/07/2018

Εναρκτήρια συνάντηση RegionArts

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του Τμήματος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπρόσωπος του φορέα παρευρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην εναρκτήρια συνάντηση εταίρων του έργου “RegionArts”, η οποία […]
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση