Διεξαγωγή peer-learning εργαστηρίου, στο πλαίσιο του έργου Design Challenge Pilot (DCP)